หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสังคม”
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสังคม”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2024-04-09 14:48:32


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสังคม” 

เมื่อวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสังคม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ อาจารย์อทิตยา บัวศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เข้าร่วมอบรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรม เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว : ข้อมูล/ภาพ

#SSRU#IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th