หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เปิดการอบรม “ผลกระทบและโทษจากการซื้อ-ขายผลงานวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เปิดการอบรม “ผลกระทบและโทษจากการซื้อ-ขายผลงานวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-04-19 15:22:47


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เปิดการอบรม “ผลกระทบและโทษจากการซื้อ-ขายผลงานวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ”

     เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดโครงการอบรมผลกระทบและโทษจากการซื้อ-ขายผลงานวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยมีความรู้และตระหนักถึงผลกระทบและโทษจากการซื้อและขายผลงานวิจัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อแนวปฏิบัติการทำวิจัย การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ และผลกระทบและโทษของการซื้อขายงานวิจัย มีคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th