หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-05-19 13:35:47


ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และอาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านการทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น "ตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)" รุ่นที่ 23 ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนผู้ประดิษฐ์ ในการจัดเตรียมและดำเนินการยื่นคำขอรับจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และยื่นคำร้องคัดค้านอุทธรณ์การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

___________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th