หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > “โครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)”
“โครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-05-19 13:48:25


ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วม

“โครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)”

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์
ให้สามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก สวก.
(6 แผนงานวิจัย ด้านอาหารและการเกษตร)

หมายเหตุ : นักวิจัยต้องแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการในการลงทะเบียนด้วย

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนที่ http://training.ird.ssru.ac.th/project/index.php/arda-fund-2023

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่
http://training.ird.ssru.ac.th/project/index.php/course/eventdetail/62/-/256