หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา พัฒนานักศึกษาสู่การบ่มเพาะวิศวกรสังคม เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี บนฐานภูมิปัญญาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา พัฒนานักศึกษาสู่การบ่มเพาะวิศวกรสังคม เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี บนฐานภูมิปัญญาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-19 16:23:43


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา พัฒนานักศึกษาสู่การบ่มเพาะวิศวกรสังคม เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี บนฐานภูมิปัญญาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

     รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โครงการบ่มเพาะวิศวกรสังคมเพื่อการยกระดับสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี บนฐานภูมิปัญญาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้กับนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้สามารถนำไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้ ผ่านการบ่มเพาะโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรม Reskill Upskill และ New skill ในด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมการยกระดับรายได้ ตลอดจนเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างวิศวกรสังคม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยในพิธีเปิดโครงการมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้ นายสมพงศ์ อิงคนันทสิทธิ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า พร้อมด้วย นางสาวสุจินันท์ จงอารี นักวิชาการศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 100 คน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์อทิตยา บัวศรี : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU #SUBIC

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th