หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-09 14:18:09


ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ผู้อำนวยการกองคลัง

   19 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยบุคลากรหัวหน้าฝ่ายในสังกัด เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพข่าว

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th