หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > สถาบันวิจัยฯ ประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2567
สถาบันวิจัยฯ ประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2024-02-15 16:09:31


สถาบันวิจัยฯ ประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2567

    วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา และในรูปแบบออนไลน์ โดย ดร.ชูชีพ เอื้อการณ์ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนนักวิจัย คณะกรรมการจากหน่วยงานกองคลังและนิติกรของมหาวิทยาลัย โดยมี นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ และนางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยการประชุมมีประเด็นวาระสำคัญแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา เรื่องภารกิจและทิศทางการดำเนินงานการนำทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ การพิจารณาอัตราการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การพิจารณาการทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555 และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th