หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการวิชาการ ประชุมติดตามการรายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการวิชาการ ประชุมติดตามการรายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-04-20 15:15:21สถาบันวิจัยและพัฒนา ขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการวิชาการ ประชุมติดตามการรายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

            วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามการรายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ และผู้บริหาร ตัวแทนจากหน่วยงานคณะ วิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการประชุม เรื่อง การติดตามการรายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก พ.ศ. 2564 รายหน่วยงาน รอบ 6 เดือน การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th