หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนกับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนกับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-04-20 14:21:17


สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนกับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนกับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2566 ให้กับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ Final Pitching ทั้งนี้ยังมีคณะทำงานฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting และมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 40 คน

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th