หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้า รายผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้า รายผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-20 22:12:48


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้า รายผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up

วันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้า รายผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและกลั่นกรองผู้ประกอบการรอบ 12 เดือน โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะในการวางแผนการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ  ประกอบด้วย นางสาวกัลยารัตน์ ทรัพย์มาก ธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา CLAY-ATIVE  นายวรภัทร์ เมืองรวมญาติ ธุรกิจเครื่องจักสานหวายและสายไฟที่บิดรูปได้ แบรนด์ WORRAPAT และนางสาวธันยาภรณ์ วงค์แก้ว ธุรกิจ เครื่องสำอางสเปรย์น้ำแร่ฟองน้ำตาลมะพร้าว COCO FRESH

ปัญชลิกา ตะเคียนราม : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th