หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-02-02 20:09:07


สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2566

     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 แด่นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข พร้อมร่วมหารือแนวทางในการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th