หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > สกสว. และ​ สป.อว. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact
สกสว. และ​ สป.อว. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-02 15:17:10


สกสว. และ สป.อว. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact
---------------------------
รางวัลเพื่อเชิดชูนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบสูงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
--------------------------
โดยเปิดประกวด 2 สาขา ดังนี้
1. สาขาเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology)
เป็นเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ลอกเลียนแบบได้ยาก
2. สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)
เป็นเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่มีความง่ายในการใช้งาน มีต้นทุนที่เข้าถึงง่าย สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในระดับท้องถิ่น
-------------------------------
 ตั้งแต่วันนี้จนถึงในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 24.00 น.
 ประกาศผลวันที่ 30 มีนาคม 2565
-------------------------------
สามารถสมัครได้ทั้ง บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร
คลิกเพื่อสมัคร  https://forms.tsri.or.th/PMs-award-for-research-utilization-with-high-impact/
.
 ผู้ชนะจะได้รับโล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจากกองทุนส่งเสริม ววน.
มูลค่ารวมกว่า 1,400,000 บาท
*หมายเหตุ: อยู่ในระหว่างกระบวนการเสนอขอ โล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากนายกรัฐมนตรี
------------------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
Email: FB4_RU@tsri.or.th  
โทรศัพท์ 081-7651674, 096-0719678

#TSRI
#TRIUPActAwards