หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร
ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-02 22:33:56


ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร

     บ่ายวันนี้ (2 มิถุนายน 2565) เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยคณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และนางสาวบุศรา ศรีกระหนก รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล โดยเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ Google Meet

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th