หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งเสริมนักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “Business Model Canvas” ให้กับผู้ผ่านคัดเลือกโครงการของ NIA
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งเสริมนักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “Business Model Canvas” ให้กับผู้ผ่านคัดเลือกโครงการของ NIA

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-02 22:55:35


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งเสริมนักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “Business Model Canvas” ให้กับผู้ผ่านคัดเลือกโครงการของ NIA

            เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม (Full proposal) รอบที่ 2 โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบนประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Business Model Canvas”โดยแบ่งการบรรยายเป็น 3 หัวข้อย่อย คือ กลวิธีเริ่มต้นธุรกิจด้วย Business Model Canvas , พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อความสำเร็จ Partnering for Success และ Lean Canvas: สร้างผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ตลาด ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณฉัฐวัฒน์ ภักดี ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ และนวัตกรรม SEAC และคุณไชยทัศน์ แมนสุมิตร์ชัย ที่ปรึกษา SEAC เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน  

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th