หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาวิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาวิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-02 18:48:11


ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาวิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม

     วันที่ 2 สิงหาคม 2565 อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักศึกษาต้นแบบที่มีทักษะวิศวกรสังคมในการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้หลักสูตรและรูปแบบการดำเนินงานภายใต้โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.นงรัตน์ อิสโร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามดังกล่าว ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์อทิตยา บัวศรี : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th