หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ทีมนักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง’สังคมสูงวัยกับประเด็นยุทธศาสตร์’ ร่วมกับนักวิจัยทั่วประเทศ
ทีมนักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง’สังคมสูงวัยกับประเด็นยุทธศาสตร์’ ร่วมกับนักวิจัยทั่วประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-08-08 11:30:59

ทีมนักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง’สังคมสูงวัยกับประเด็นยุทธศาสตร์’ ร่วมกับนักวิจัยทั่วประเทศ

      เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ทีมนักวิจัยสวนสุนันทา ที่ส่งข้อเสนอฯไว้เมื่อหลายเดือนก่อน ได้รับเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง’สังคมสูงวัยกับประเด็นยุทธศาสตร์’ ร่วมกับนักวิจัยทั่วประเทศโดยมี ผศ.พัชริน ดำรงกิตติกุล ร่วมเป็นวิทยากร ณ. มรภ. พระนคร 

#www.ird.ssru.ac.th 
#ความร่วมมือมรภ-สกว (สกสว).