หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการประกวดและแสดงผลงานด้านการประดิษฐ์และเทคโนโลยีนวัตกรรม ARCHIVIEDES 2019
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการประกวดและแสดงผลงานด้านการประดิษฐ์และเทคโนโลยีนวัตกรรม ARCHIVIEDES 2019

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-07 13:08:34

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการประกวดและแสดงผลงานด้านการประดิษฐ์และเทคโนโลยีนวัตกรรม ARCHIVIEDES 2019

             วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ2561  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย(ATIP) เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์สู่การเผยแพร่และการประกวดผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์ที่เข้าร่วมประกวดฯ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศศิพงษ์ประไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รูปภาพเพิ่มเติม   https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1843828559049701