หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > เข้ารับการสัมภาษณ์ในประเด็นด้านคุณภาพงานวิจัยบริการวิชาการและชุมชน
เข้ารับการสัมภาษณ์ในประเด็นด้านคุณภาพงานวิจัยบริการวิชาการและชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-11 09:54:00

        วันที่ 21 ธันวาคมพ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 13.20 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยอาคาร 31 โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.ภูสิทธิ์ ภูคำชะโนด เข้ารับการสัมภาษณ์ในประเด็นด้านคุณภาพงานวิจัยบริการวิชาการและชุมชน