หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนครั้งที่ 1
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-06-20 10:35:23

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนครั้งที่ 1

     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและผศ.ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ จัดประชุมคณาจารย์ที่ได้ลงพื้นที่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่ กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม ระนอง นครปฐม อุดรธานี ของทุกคณะวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยที่ได้รับพันธกิจเดียวกัน เพื่อมุ่งมั่นพัฒนา ช่วยเหลือ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2060240714075150