หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ในโอกผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ในโอกผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-02 19:06:42


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์อทิตยา  บัวศรีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์อทิตยา  บัวศรีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 3780/2564

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th