หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ นำทีมนักวิจัย - บุคลากร เข้าเยี่ยมชมพร้อมหารือการดำเนินงานวิจัย ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ นำทีมนักวิจัย - บุคลากร เข้าเยี่ยมชมพร้อมหารือการดำเนินงานวิจัย ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-26 13:38:46


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ นำทีมนักวิจัย - บุคลากร เข้าเยี่ยมชมพร้อมหารือการดำเนินงานวิจัย ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ คณาจารย์ทีมวิจัย และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานในการเป็นหน่วยงาน อว.ส่วนหน้า และการบริการชุมชน จากนั้นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมและที่พัก และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีนางอัญชัญ จงเจริญ ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์การศึกษา นำคณะเยี่ยมชม ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th