หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผอ.สถาบันวิจัยฯ นำทีมนักวิจัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อพัฒนาและต่อยอดบูรณาการงานวิจัยสู่การยกระดับการท่องเที่ยว
ผอ.สถาบันวิจัยฯ นำทีมนักวิจัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อพัฒนาและต่อยอดบูรณาการงานวิจัยสู่การยกระดับการท่องเที่ยว

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-26 13:40:35


ผอ.สถาบันวิจัยฯ นำทีมนักวิจัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อพัฒนาและต่อยอดบูรณาการงานวิจัยสู่การยกระดับการท่องเที่ยว 

    เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และคณาจารย์ทีมวิจัยร่วมเดินทางลงพื้นที่ ณ ชุมชนหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง เพื่อร่วมพูดคุยถึงปัญหาและความต้องการในพื้นที่ โดยมี คุณสุรีย์พร สรรพกุล ประธานท่องเที่ยวชุมชนบ้านหาดส้มแป้น นายสำราญ ใจดี กำนันตำบลหาดส้มแป้น นายกีรติ สุวรรณโชค รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ 15 กลุ่มอาชีพ ร่วมกันถ่ายทอดแนวทางการร่วมกันพัฒนาอาชีพ พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหาดส้มแป้นด้วยงานวิจัย โดยในครั้งนี้ ทีมวิจัยได้มีโอกาสร่วมรับฟังผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนชุมชนบ้านหาดส้มแป้นสู่การเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Village (CIV) โดยมี นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินการดังกล่าวจากประธานท่องเที่ยวชุมชนบ้านหาดส้มแป้น

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th