หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SidUP-Isan ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SidUP-Isan ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-02-21 19:01:42


สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SidUP-Isan ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 – 15.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SidUP-Isan ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 9 โครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นผู้กล่าวชี้แจง พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 23 คน ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting 

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

____________________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th