หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > แจ้งแนวทางการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แจ้งแนวทางการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-02-22 06:28:27


แจ้งแนวทางการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


     สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งแนวทางการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แก่อาจารย์และนักวิจัยโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://ird.ssru.ac.th/page/ethicsdocuments 

สอบถามเพิ่มเติม กนกพร เล็กซุง 02-160-1341 ต่อ 20 

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

____________________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th