หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley : นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley : นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-03-21 17:30:46


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley : นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2565

     วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley : นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย ครั้งที่ 1/2566 โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการเครือข่าย ประกอบด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และคณะกรรมการเครือข่ายหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

     โดยมีประเด็นวาระสำคัญ เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ณ บริษัท แคร๊บเฮ้าส์ กรุ๊ป จำกัด การเข้าพบหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างเครือข่าย Street Food  การบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 การจัดกิจกรรมบริหารจัดการเครือข่ายและกิจกรรมวิจัย การเปิดตัว Node “RAINS for Thailand Food Valley : นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและวาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อนุพันธ์ สุทธิมาร : รายงาน/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th