หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ด้านบริการวิชาการ รอบ 7 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ด้านบริการวิชาการ รอบ 7 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-22 09:44:07


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ด้านบริการวิชาการ รอบ 7 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     วันที่ 21 เม.ย. 65  เวลา 13.30 - 15.30 น.  รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ด้านบริการวิชาการ รอบ 7 เดือน (เดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ บุคลากรงานติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (กพร.) และผู้ประสานงานบริการวิชาการของหน่วยงานเข้าร่วม ผ่านการประชุมออนไลน์ Google Meet

ธนัญญา ศานติธรรมกุล : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th