หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุม ประชุมคณะทำงานธรรมนูญสุขภาพเขตดอนเมืองเพื่อตรวจสอบร่างธรรมนูญสุขภาพ ครั้งที่ 2
คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุม ประชุมคณะทำงานธรรมนูญสุขภาพเขตดอนเมืองเพื่อตรวจสอบร่างธรรมนูญสุขภาพ ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-21 22:43:09


คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุม ประชุมคณะทำงานธรรมนูญสุขภาพเขตดอนเมืองเพื่อตรวจสอบร่างธรรมนูญสุขภาพ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะทำงานธรรมนูญสุขภาพเขตดอนเมืองเพื่อตรวจสอบร่างธรรมนูญสุขภาพ ครั้งที่ 2 โดยมีนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้แก่ อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ และพันตำรวจเอก ดร.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล คณะทำงานจากสำนักงานเขตดอนเมือง ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตดอนเมือง ประธานชุมชนเขตดอนเมือง สภาองค์กรชุมชนในเขตดอนเมือง ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง เครือข่ายชุมชนโซนต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยสาระสำคัญของการประชุมเป็นการร่วมกันตรวจสอบร่างธรรมนูญสุขภาพเขตดอนเมืองครั้งที่ 2 และร่วมกันออกแบบการจัดเวทีสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการสานพลังการพัฒนากลไกและเครือข่ายเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาวะเขตดอนเมือง ด้วยธรรมนูญสุขภาพ

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ : ข้อมูล/ภาพ

_______________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th