หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมขอรับทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบทความวิจัยสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Research Fast Track : RFT) ประจำปีงบประมาณ 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมขอรับทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบทความวิจัยสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Research Fast Track : RFT) ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-06-20 11:15:53

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมขอรับทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบทความวิจัยสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Research Fast Track : RFT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

        วันนี้ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมขอรับทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบทความวิจัยสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Research Fast Track : RFT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานการต่อยอดการพัฒนางานวิจัยไปสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Research Center) ในอนาคต โดยมี ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม เป็นประธานในที่ประชุม  และผู้เข้าร่วมมี ผศ.ดร.รจนา จันทราสา,อาจารย์วันจักร น้อยจันทร์,อาจารย์ ดร. ธนิดา ฉั่วเจริญ,ผศ.ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์,อาจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณี,อาจารย์ ดร.อเสข ขันธวิชัย,อาจารย์ชเนศ วรรณะ,อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร,ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย,ผศ.ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์,นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ,นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ,นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2013635492069006