หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร” ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร” ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-05-22 10:50:27


ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เข้าร่วม “โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร” ประจำปีงบประมาณ 2566 

ตอนที่ 2 : เทคนิคการยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1

ลงทะเบียนที่

https://forms.gle/Gd8q5967CANG2AQB7

*เฉพาะอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวราภรณ์ ศรีบัวแก้ว 

โทร. 0 2160 1341 ต่อ 13

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

#หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th