หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนานำนักวิจัยเข้าร่วมหารือแนวทางพัฒนาแผนงานวิจัยนวัตกรรมสื่อการสอนสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู
สถาบันวิจัยและพัฒนานำนักวิจัยเข้าร่วมหารือแนวทางพัฒนาแผนงานวิจัยนวัตกรรมสื่อการสอนสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-23 15:38:33


สถาบันวิจัยและพัฒนานำนักวิจัยเข้าร่วมหารือแนวทางพัฒนาแผนงานวิจัยนวัตกรรมสื่อการสอนสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู

วานนี้ (21 มิถุนายน 2565) เวลา 13:00-16:00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมหารือแผนงานวิจัยนวัตกรรมสื่อการสอนสำหรับนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือดังนี้

1. ผู้อำนวยการ พ.ต.ต.สุครีพ โพธิ์ชัย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู

2. อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์

3. อาจารย์ดวงรัตน์ ด่านไทยนำ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6.  อาจารย์วันจักร น้อยจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

วัฒน์ พลอยศรี : ข้อมุล

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th