หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในตำบลต้นโพธิ์ และตำบลบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในตำบลต้นโพธิ์ และตำบลบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-22 14:12:53


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในตำบลต้นโพธิ์ และตำบลบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพรศรี พรพิทักษ์ดำรง คณะทำงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะทำงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T ตำบลต้นโพธิ์และตำบลบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนธุรกิจและการยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวหลามม่านฟ้า ผลิตภัณฑ์ผ้าปักมือ Arry _House ผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนเจ้าพระยา และผลิตภัณฑ์ขนมกงบางน้ำเชี่ยว ในตำบลต้นโพธิ์และตำบลบางน้ำเชี่ยวให้เข้าสู่มาตรฐาน อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T ได้มีความรู้และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละตำบลที่รับผิดชอบ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ/กนกพร เล็กซุง : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU #U2TSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th