หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-22 15:41:33


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว และนางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยในพิธีเปิดมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ อนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) กระทรวง อว. บรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัย & การพัฒนาระบบ TLO โดยมีผู้บริหารและผู้แทนที่ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม

วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว : รายงาน/ภาพ

#SSRU#IRDSSRU#U2TSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th