หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-22 10:31:48


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

    วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ พร้อมด้วย นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ นายขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จัดอบรมผลิตภัณฑ์ไข่เค็มใบเตยดินสอพอง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นางปภาวดี ใยบัว ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มใบเตยดินสอพอง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T ได้มีความรู้และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละตำบลที่รับผิดชอบ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ชุติมา ธีรสุวรรณ : รายงาน

ขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU #U2TSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th