หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ติดตามการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดระนอง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ติดตามการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-22 10:33:03


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ติดตามการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดระนอง

     วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” สำหรับผู้ที่ได้รับทุน SIDUP-Isan-South ประจำปี 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดหวานเพื่อการส่งออกลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ในโครงการนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดระนอง โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดหวานเพื่อการส่งออกลำเลียง เข้าร่วมในกิจกรรม ดังนี้

1.อาจารย์ณยศ กุลพานิช

2.นายสุริยา ศิริวงษ์

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

ขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์/อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU #NIA

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th