หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน 2021 International Innovation and Invention Competition (IIIC 2021)
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน 2021 International Innovation and Invention Competition (IIIC 2021)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-11-22 15:54:30


นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน 2021 International Innovation and Invention Competition (IIIC 2021)

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ในงาน 2021 International Innovation and Invention Competition (IIIC 2021) ซึ่งจัดขึ้นโดย Chinese Innovation and Invention Society และMoscow International Inventions and Innovative Technology Salon «ARCHIMEDES» LLC “InnovExpo” (Moscow, Russia) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ The Ambassador Hotel-Taipei ประเทศไต้หวัน ได้เข้าร่วมประกวดจำนวน 4 ผลงาน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่สามารถเดินทางไปประกวดผลงานด้วยตัวเองได้ จึงนำเสนอในรูปแบบ Poster โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 3 รางวัล และ เหรียญเงิน 1 รางวัล ดังนี้

รางวัล Gold Medal

1. ผลงานเรื่อง : Multi-functional Picnic set

โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา  นักวิจัย

        อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์  ผู้ร่วมวิจัย

        นายมงคล อิงคุทานนท์   ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

2. ผลงานเรื่อง : Broad Spectrum Flower Sunscreen

โดย : อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า  นักวิจัย

       อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์  ผู้ร่วมวิจัย

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา ชูมี  ผู้ร่วมวิจัย

       นางสาวปรายฟ้า แสงอุไร   ผู้ร่วมวิจัย

       นายสุรเสกข์ ทองคุปต์  ผู้ร่วมวิจัย

       นางสาวกรรณิการ์ อาจฤทธิ์  ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย

3. ผลงานเรื่อง : CaOG : Calcium Oxide Granule for Soil Conditioner

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร  นักวิจัย

        นายชัชวาลย์ สหัสสพาศน์  ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวอชิรญา แสงอินทร์  ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์ และครูช่างงานปูนปั้นสกุลช่างเพชรบุรี

รางวัล Silver Medal

4. ผลงานเรื่อง : TAI LUE OF LANNA

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ  นักวิจัย

        นางสาวจารุวรรณ กุณาเลย  ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอบคุณผู้สนับสนุน

#สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย

#ATIP

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th