หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สมาชิกกลุ่ม Smile Rangers สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ ๑ (รอบที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สมาชิกกลุ่ม Smile Rangers สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ ๑ (รอบที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-07-28 09:21:36


สมาชิกกลุ่ม Smile Rangers สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ ๑ (รอบที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

            ช่วงเย็นวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมาชิกกลุ่ม Smile Rangers สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ ๑ (รอบที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒา การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์คือ การเสนอแผนการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์ความรู้ที่จำเป็น  ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรรณ เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ รวมถึงวิธีการได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและมีประสิทธิภาพ

www.ssru.ac.th

www.ird.ssru.ac.th