หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย งวดที่ 3 ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย งวดที่ 3 ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-12-22 14:09:50


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย งวดที่ 3 ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2565

     บ่ายวันนี้ (20 ธันวาคม 2565) รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และนายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยรับงบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุนส่งเสริม ววน. ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมี รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. และรศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวชี้แจงในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th