หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > “ชมรม SSRU START UP CLUB” หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมออกบูธในงาน SSRU OPEN HOUSE 2022 เปิดบ้านสวนสุนันทา
“ชมรม SSRU START UP CLUB” หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมออกบูธในงาน SSRU OPEN HOUSE 2022 เปิดบ้านสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-12-22 14:11:51


“ชมรม SSRU START UP CLUB” หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมออกบูธในงาน SSRU OPEN HOUSE 2022 เปิดบ้านสวนสุนันทา

     หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยชมรม SSRU START UP CLUB ร่วมออกบูธจำหน่ายเครื่องดื่มนมสดปั่น ภายใต้แบรนด์ CHAWE ในงาน SSRU OPEN HOUSE 2022 เปิดบ้านสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี นายศิวกร จันทร์แจ่มเหล้า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขารัฐประศาสนศาสนตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นผู้ประกอบการสมาชิกชมรม SSRU START UP CLUB ซึ่งมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และนางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ดูแลและให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start-up ต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ปัญชลิกา ตะเคียนราม : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th