หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งมอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชน สวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งมอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชน สวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-12-22 15:36:08


สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งมอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชน สวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ามอบของขวัญผลิตภัณฑ์ “กล้วยหอมทอง” จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสานน้ำโขง ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี เพื่อสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสานน้ำโขงในการวิจัยและบริการวิชาการ ให้มีการขยายผลผลิตของชุมชน และส่งเสริมให้ชาวบ้าน สามารถสร้างรายได้เพิ่ม โดยปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้ส่งผลผลิตกล้วยหอมทองให้กับร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในเขตพื้นที่ 11 จังหวัดอีสานตอนบน นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการให้กล้วยหอมทอง จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล ให้ครอบครัว เครือญาติบริวารเจริญงอกงามและให้ผู้รับมีความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองตลอดปี

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th