หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > **คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี 4 นักวิจัยสร้างชื่อในเวทีประกวดผลงานวิจัยระดับโลก**
**คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี 4 นักวิจัยสร้างชื่อในเวทีประกวดผลงานวิจัยระดับโลก**

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-06-20 11:28:11

**คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี 4 นักวิจัยสร้างชื่อในเวทีประกวดผลงานวิจัยระดับโลก**

          วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.00 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกันมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณะนักวิจัยที่เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน 2018 IIDC International Invention Design Competitionณ Hong Kong Convention & Exhibition Centreเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและ ในงาน  XIX Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies « ARCHIMEDES-2019 »ณ  Congress-Exhibition Centre "Sokolniki", Pavilion no. 4 กรุงมอสโคว์ ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซียโดย สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 12รางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วม 4 ผลงาน 2 เวทีประกวด ได้แก่

เวทีประกวด ฮ่องกง(2018 IIDC)

1.ผลงานเรื่อง : Instant Spicy Chicken Rice Sauce

โดย :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ประภาสุวรรณกุล

          อาจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ  

          อาจารย์กิตติศักดิ์ แคล้ว จันทร์สุข

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัลดังนี้

1. Gold medal from IIDC 2018

2. Special Award from IIDC 2018

2.ผลงานเรื่อง : Intelligent Neck Pillow From Intelligent Textiles

โดย :    อาจารย์ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์

จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัล

1. Gold medal from IIDC 2018

2. i-ENVEX Gold Award from Malaysia


เวทีประกวด ฮ่องกง(ARCHIMEDES-2019)

1.ผลงานเรื่อง : PhosPhate Check Kits

โดย :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์    

          อาจารย์รัตนชัย ไทยประทุม  

          อาจารย์จิตรลดา ชูมี

          นายธัชพงศ์พัชร์  บุญเพิ่มพูน

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัลดังนี้

1. GOLD MEDAL จาก ARCHIMEDES 2019

2. GOLD CUP (Special prize on stage)  "Innovation and invention activity" salon  จาก  Archimedes 2019, Russia

3. GOLD  MEDAL จาก romanina Inventor Forum(European Exhibition of Creativityand Innovation) , Romania                                        
4. GOLD CUP of ISINT <<New Time>>จาก Sevastopol, Russia                                                                    

5. Certificate จาก ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L' 3NGENIEUR, Morocco  School of Engineering Sciences

2.ผลงานเรื่อง : Mango Jello Fresh

โดย :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ

          อาจารย์ณัฐพล ประเทิงจิตต์

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัลดังนี้

1. SILVER MEDAL จาก ARCHIMEDES 2019

2. Certificate จาก EcoleMarocaineDes Sciences De L’ingenieur, Morocco

 3. GOLD MEDAL จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA)


รูปภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2014830065282882