หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่น และอาหารเฉพาะบุคคลเพื่อจับคู่ธุรกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่น และอาหารเฉพาะบุคคลเพื่อจับคู่ธุรกิจ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-26 13:43:24


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่น และอาหารเฉพาะบุคคลเพื่อจับคู่ธุรกิจ

    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และนางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่น และอาหารเฉพาะบุคคลเพื่อจับคู่ธุรกิจ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะสมาชิกเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพต่อผู้ประกอบการเพื่อจับคู่ธุรกิจ สำหรับขอสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 และเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่พร้อมผลิตและจัดจำหน่ายแก่กลุ่มเทรดเดอร์ (Trader) 

ชุติมา ธีรสุวรรณ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th