หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > แจ้งการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1
แจ้งการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-02-23 17:42:19


แจ้งการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1

      สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รอบการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากขณะนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 ผ่านระบบ ERP

สอบถามเพิ่มเติม ชุติมา ธีรสุวรรณ 02-160-1341 ต่อ 12

#SSRU#IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

____________________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th