หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ่ายทอดความรู้นักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในหัวข้อ “ยกระดับธุรกิจของคุณด้วยการตลาดออนไลน์” Lift up your business with Digital Marketing (ครั้งที่ 2)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ่ายทอดความรู้นักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในหัวข้อ “ยกระดับธุรกิจของคุณด้วยการตลาดออนไลน์” Lift up your business with Digital Marketing (ครั้งที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-03-23 15:50:44


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ่ายทอดความรู้นักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในหัวข้อ “ยกระดับธุรกิจของคุณด้วยการตลาดออนไลน์” Lift up your business with Digital Marketing (ครั้งที่ 2)

     วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สำหรับนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ และผู้ที่สนใจนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SidUP-Isan ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ยกระดับธุรกิจของคุณด้วยการตลาดออนไลน์” Lift up your business with Digital Marketing (ครั้งที่ 2/2566) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณบุญเกียรติ พุทธา ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ และวิทยากร บริษัท SEAC เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ และกิจกรรมนี้จัดขึ้นผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้ารับฟังในครั้งนี้มากกว่า 36 ราย

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th