หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม SidUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม SidUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-24 10:28:21


สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม SidUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม SidUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะและเพิ่มความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับชุมชนและผู้ประกอบการทางสังคม รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาสังคมลดความเหลื่อมล้ำในกลุ่มพื้นที่เป้าหมายโดยมี คุณเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม และคณะทำงานเข้าร่วม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์/พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th