หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) สกสว. ปีงบประมาณ 2568
โครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) สกสว. ปีงบประมาณ 2568

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-05-23 13:30:18


???????? ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เข้าร่วม “โครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) สกสว. ปีงบประมาณ 2568 

????️ ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2566 

ณ ชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม

????register now: ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

????ลงทะเบียนที่

http://training.ird.ssru.ac.th/.../index.php/register-ff68

*เฉพาะอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น

???? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชุติมา ธีรสุวรรณ 

โทร. 02-160-1341 ต่อ 12

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

#หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th