หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมไทย-จีนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขจัดความยากจนโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมไทย-จีนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขจัดความยากจนโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-11-23 18:57:13


ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมไทย-จีนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขจัดความยากจนโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  23 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขจัดความยากจน ร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและจีน รวมทั้งผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมี Dr. Zhang Guangjun รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน) และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล  (VooV Meeting)

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th