หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีแก่ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.รจนา จันทราสา" ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา”
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีแก่ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.รจนา จันทราสา" ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-07-28 09:42:26


ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีแก่

 "ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.รจนา จันทราสา" ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง 

“ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา”


          เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบของขวัญแสดงความยินกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา