หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-07-28 09:45:24


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา

         เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสิริพร ป้อมจัตุรัส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของสำนักฯ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัยและเผยแพร่