หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > รางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
รางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-07-28 09:25:13


รางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

          เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ ๖ ราชภัฏ ราชภักดิ์” พุทธศักราช ๒๕๖๓ มีการประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยสายวิชาการและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในปีนี้จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ดร.พลอยทราย โอฮาม่า รางวัลนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น นายสุชน สุขเกษม ผู้ได้รับรางวัลได้รับพระราชทานโล่ห์เชิดชูเกียรติจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้