หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-07-28 09:53:58


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

          เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์วัฒน์ พลอยศรี อาจารย์อทิตยา บัวศรี คุณธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ คุณเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ  คุณอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คุณชไมพร ยะห์ปวง เจ้าหน้าที่การเงิน เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔